ZAJĘCIA STAŁE W ROKU KULTURALNYM 2016/2017

WDK W INWAŁDZIE

II PÓŁROCZE

WTOREK:

13:30 – 16:00 RYSUNEK, MALARSTWO – dla dzieci i młodzieży. Instruktor: Aneta Lachendro. Koszt: 5 zł/m-c

15:00 – 16:30 TANIEC NOWOCZESNY – dla dzieci. Instruktor Dominika Przybyła.  Koszt: 20 zł/m-c


17:00 – 18:00 GRUPA GITAROWA – grupa początkująca. Instruktor: Sabina Ramza.  Koszt: 25 zł/m-c


18:00 – 19:00 ĆWICZENIA RELAKSACYJNE Z ELEMENTAMI AEROBIKU
– dla młodzieży i dorosłych. Instruktor: Lucyna Migdałek. Koszt: 15 zł/m-c lub 5 zł jednorazowo

18:00 – 19:30 GRUPA GITAROWA – grupa zaawansowana. Instruktor: Sabina Ramza. Koszt: 25 zł/m-c

ŚRODA:

17:00 – 18:00 ZAJĘCIA WOKALNE – dla dzieci. Instruktor: Beniamin Sobaniec.  Koszt: 30 zł/m-c

18:00 – 20:00 ZAJĘCIA WOKALNE – dla młodzieży i dorosłych. Instruktor: Beniamin Sobaniec. Koszt: 20 zł/m-c


16:00 – 19:00 RYSUNEK, MALARSTWO – dla dzieci i młodzieży. Instruktor: Aneta Lachendro. Koszt: 5 zł/m-c


CZWARTEK:

15:30 – 16:30 RĘKODZIEŁO – dla dzieci. Instruktor: Teresa Stanek. Koszt: 5 zł/m-c

16:30 – 17:30 TEATR RUCHU „MINI FORMA” – teatr i taniec dla dzieci. Instruktor: Aneta Lachendro. Koszt: 100 zł od osoby/pół roku

17:00 – 19:00 TEATR RUCHU „FORMA” – dla młodzieży. Instruktor: Aneta Lachendro.  Koszt: 100 zł od osoby/pół roku