Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

ferieb

 

XII Gminny Konkurs Recytatorski „SZELKI – humor w literaturze”

 

Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie 25 maja 2018 r.

 

 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zaprasza do udziału w XII Gminnym Konkursie Recytatorskim „Szelki” – humor w literaturze.

Konkurs skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i klas „0” oraz uczniów szkół podstawowych z gminy Andrychów, którzy interesują się literaturą humorystyczną, kabaretem, skeczem i monologiem kabaretowym jako formą wypowiedzi scenicznej.  Zgłoszenia przyjmowane są do 16 maja 2018 r. w sekretariacie CKiW w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  


Regulamin i kartę zgłoszenia można pobrać tutaj: 

 

Regulamin | Karta zgłoszeń 

 

 

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie.

 

II. CELE KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i klas „0” oraz uczniów szkół podstawowych z gminy Andrychów, którzy interesują się literaturą humorystyczną, kabaretem, skeczem i monologiem kabaretowym jako formą wypowiedzi scenicznej.
Jego celami są:

-       popularyzacja humorystycznej twórczości poetyckiej oraz małych form dramatycznych,

-       umożliwienie uczestnikom skonfrontowania umiejętności w dziedzinie recytacji poezji
i prozy;

-       doskonalenie warsztatu recytatorskiego,

-       organizacja życia kulturalnego w środowisku lokalnym,

-       integracja dzieci i młodzieży o podobnych zainteresowaniach.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w następujących kategoriach:

 

- monolog sceniczny (wiersz lub fragment prozy z literatury polskiej lub światowej).
Maksymalny czas trwania: 8 min.

 

- mała forma dramatyczna: skecz, kabaret (scenariusz literacki lub własny).
Maksymalny czas trwania: 12 min. (liczebność zespołów do 4 osób).

 

2. Uczestnicy będą oceniani przez jury w następujących kategoriach:

- monolog sceniczny w trzech kategoriach wiekowych:

 

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym i klasa „0”,

II grupa – dzieci z klas I – III szkoły podstawowej,

III grupa – dzieci z klas IV – VII szkoły podstawowej.

 

- mała forma dramatyczna (skecz, kabaret) bez podziału na grupy wiekowe, ale z podziałem na prezentacje indywidualne i zespoły (max 4 osoby). Dopuszcza się stosowanie pozasłownych środków wyrazu artystycznego (kostium, rekwizyt, efekty dźwiękowe i scenograficzne).

 

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie Karty zgłoszenia do 16 maja 2018 r. Regulamin i Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu/pikon.

 

4. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem: 33 875 39 45 w godz. 8.00 – 15.00.

 

IV. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:

 

1. Konkurs odbędzie się 25 maja 2018 roku od godz. 10.00 w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 123/1 (nad sklepem Wizan).

2. Prezentacje odbywać się będą w kolejności podanej w dniu Konkursu według grup wiekowych, rozpoczynając od dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

4. Szczegółowych informacji udziela Sabina Gibas – instruktor Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie, tel. 33 870 13 64, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

V. KRYTERIA OCENY RECYTATORÓW:


Organizatorzy powołają jury, które oceniać będzie:
- kulturę słowa 0 – 10 pkt,
- dobór repertuaru 0 – 10 pkt,
- interpretację 0 – 10 pkt,
- ogólny wyraz artystyczny 0 – 10 pkt.

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 

Organizator funduje nagrody rzeczowe dla najlepszych recytatorów w każdej grupie wiekowej oraz upominki dla wszystkich uczestników Konkursu.

 

VII. UWAGA:

 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn.
zmianami) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.