biletna

 

 

 

 

Mecenasi Kultury

Newsletter

*pole wymagane

2.06 (piątek) godz. 9.00
II Konkurs Wokalny „ŚPIEWANKA”

Zapraszamy do udziału w Konkursie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Andrychów.
Szczegółowe informacje w WDK w Inwałdzie, tel. 33 432 26 12.
Kliknij pobierz - Regulamin i Karta zgłoszenia

REGULAMIN II KONKURSU WOKALNEGO „ŚPIEWANKA”
zwanego dalej Konkursem

 

I. Organizator:

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie.

II. Cele Konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Andrychów, którzy posiadają szczególny talent wokalny. 
Jego celami są:

- wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży,

- stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i promocji,

- twórcza wymiana doświadczeń muzycznych uczestników Konkursu.

III. Warunki uczestnictwa:

 

1. Soliści będą oceniani przez Jury w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,

II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,

III kategoria – uczniowie szkół gimnazjalnych,

2. Jury w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie:

- muzykalność,

- walory głosowe,

- indywidualny charakter prezentacji,

- dobór repertuaru,

- oryginalność wykonania.

3. Wokaliści przed zgromadzoną publicznością i członkami Jury prezentują 1 utwór (w języku polskim lub obcym). Proponujemy, aby uczestnicy sięgali do repertuaru niekomercyjnego, o wysokich walorach artystycznych (muzycznych i tekstowych).

4. Dozwolone są wszystkie formy wyrazu scenicznego, jeśli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów.

5. Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez Organizatora.

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie lub dostarczenie Karty zgłoszenia do 19 maja 2017 r. do Sekretariatu Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów lub Wiejskiego Domu Kultury w Inwałdzie, ul. Miła 9, 34-120 Andrychów.

7. Każda placówka oświatowa lub instytucja kultury może zgłosić maksymalnie 5 solistów w każdej kategorii. Konkurs nie obejmuje prezentacji grupowych. Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji.

8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przyniesienia ze sobą dobrej jakości podkładów muzycznych.(Dopuszczalne nośniki: płyta CD lub pendrive). Jeśli solista występuje z akompaniatorem bądź sam sobie akompaniuje, zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi potrzeby techniczne, zaznaczając w Karcie zgłoszenia dokładny rodzaj wsparcia technicznego.

9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

IV. Termin i przebieg Konkursu:

 

1. Konkurs odbędzie się2 czerwca (piątek) 2017 r. o godz. 9.00 w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie.

2. Obrady Jury odbędą się w dniu Konkursu po prezentacjach wszystkich uczestników.

3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród poszczególnych kategorii nastąpi bezpośrednio po obradach Jury.

4. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.

5. Szczegółowe informacje: Aneta Lachendro | Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie, ul. Miła 9, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  | tel.: 33 432 26 12.

V. Uwaga

 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2016 r. poz. 922) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności z wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.