biletna

 

 

 

Mecenasi Kultury

VII Gminny Turniej Szachowy SZACH! MAT!
dla dzieci młodzieży

Patronat Honorowy: TOMASZ ŻAK – Burmistrz Andrychowa

Kliknij pobierz: kartę zgłoszeń i Regulamin Turnieju

REGULAMIN
VII Gminnego Turnieju Szachowego SZACH! MAT! 
dla dzieci młodzieży
zwanego dalej Turniejem

I. Organizatorzy:
Sołtys Targanic, 
Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Wiejski Dom Kultury w Targanicach

II. Termin i miejsce Turnieju:
11 maja 2017 roku, godz. 9.00 | Wiejski Dom Kultury w Targanicach

III. Cele Turnieju:
- popularyzacja gry w szachy jako jednej z form spędzania czasu wolnego oraz dyscypliny sportowej;
- podnoszenie umiejętności gry w szachy;
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru poprzez sportową rywalizację;
- integracja środowiska ze względu na wspólne zainteresowania.

IV. Warunki zgłoszenia:

W Turnieju mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna z gminy Andrychów. Warunkiem uczestnictwa jest dokonaniezgłoszenia do 5 maja 2017 r. Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu/pikon. Zapisy przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w Wiejskim Domu Kultury w Targanicach w godz. otwarcia placówki, telefon: 33 875 12 25 lub mailowo: 

Uwaga! Każda placówka oświatowa lub instytucja może zgłosić maksymalnie 5 zawodników. Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub koszt instytucji delegującej.

V. System rozgrywek i zasady oceniania:
1. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund przy tempie gry - 15 minut na całą partię dla każdego zawodnika.
2. System rozgrywek będzie uzależniony od liczby uczestników i może ulec zmianie.
3. Turniej oceniany będzie indywidualnie w kategoriach:
- dzieci ze szkół podstawowych,
- młodzież gimnazjalna.

4. Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. 
5. Nad sprawnym przebiegiem zawodów będzie czuwać Sędzia Turnieju. 
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

VI Nagrody:
W każdej kategorii wiekowej (dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna) najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Spośród uczestników zostanie wyłoniony Mistrz Turnieju Szachowego.

UWAGA:

Uczestnicy Turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Turnieju, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.