biletna

 

 

 

Mecenasi Kultury

Konkurs skierowany do dzieci z klas ,,0”, uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z gminy Andrychów, którzy interesują się literaturą humorystyczną, kabaretem, skeczem i monologiem kabaretowym jako formą wypowiedzi scenicznej.

Regulamin i Kartę zgłoszenia można pobrać TUTAJ 

Szczegółowe informacje: Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie,
tel.: 33 870 13 64, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin 

XI Gminnego Konkursu Recytatorskiego „SZELKI” – humor w literaturze

zwany dalej Konkursem

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie | Świetlica CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie

 

II. CELE KONKURSU

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i klas „0”, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Andrychów, którzy interesują się literaturą humorystyczną, kabaretem, skeczem i monologiem kabaretowym jako formą wypowiedzi scenicznej, a jego celami są:

- popularyzacja humorystycznej twórczości poetyckiej oraz małych form dramatycznych,

- umożliwienie uczestnikom skonfrontowania umiejętności w dziedzinie recytacji poezji i prozy,

- doskonalenie warsztatu recytatorskiego,

- organizacja życia kulturalnego w środowisku lokalnym,

- integracja dzieci i młodzieży o podobnych zainteresowaniach.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w następujących kategoriach:

monolog sceniczny (wiersz lub fragment prozy z literatury polskiej lub światowej),

maksymalny czas występu: 8 min;

mała forma dramatyczna: skecz, kabaret (scenariusz literacki lub własny), maksymalny czas występu: 12 min; (liczebność zespołu: do 4 osób).

2. Uczestnicy będą oceniani przez Jury w następujących kategoriach:

- monolog sceniczny w czterech kategoriach wiekowych:

I grupa – dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy „0”

II grupa – uczniowie szkół podstawowych: klasy I - III

III grupa – uczniowie szkół podstawowych: klasy IV - VI

IV grupa – młodzież szkół gimnazjalnych.

- mała forma dramatyczna (skecz, kabaret) bez podziału na grupy wiekowe lecz z podziałem na prezentacje indywidualne i zespoły (liczebność zespołu: do 4 osób).

3. Dopuszcza się stosowanie pozasłownych środków wyrazu artystycznego (kostium, rekwizyt, efekty dźwiękowe i scenograficzne)

4. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 9 maja 2017 r. czytelnie wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszenia.

5. Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu/pikon.

6. Zgłoszenia należy przesłać

- pocztą internetową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

- faxem: 33 875 39 45 w godz. 8.00 - 15.00.

 

IV. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się w Świetlicy CKiW w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 123/1(nad sklepem Wizan) 19 maja 2017 roku od godz. 10.00.

Prezentacje odbywać się będą w kolejności podanej w dniu Konkursu według grup wiekowych, rozpoczynając od dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

3. Szczegółowych informacji udziela Sabina Gibas – instruktor Świetlicy CKiW

w Sułkowicach-Bolęcinie, tel. 33 870 13 64, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


V. KRYTERIA OCENY RECYTATORÓW

Organizator powoła Jury, które oceniać będzie:

- kulturę słowa                       0 - 10 pkt

- dobór repertuaru                  0 - 10 pkt

- interpretację                        0 - 10 pkt

- ogólny wyraz artystyczny   0 - 10 pkt

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Organizator funduje nagrody rzeczowe dla najlepszych recytatorów w każdej grupie wiekowej oraz upominki dla wszystkich uczestników Konkursu. 

 

UWAGA:

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.