12.10 (piątek) godz. 17.30 | Miejski Dom Kultury w Andrychowie
Spektakl „Między łóżkami” 

Czytaj więcej...

26.09 (środa) godz. 20.00 | Miejski Dom kultury w Andrychowie

Czytaj więcej...

15.09 (sobota) godz. 18.00 | Miejski Dom Kultury w Andrychowie

Czytaj więcej...

8.09 (sobota) godz. 10:45 | Inwałd
Dożynki Gminne 2018 – Doroczne Święto Plonów
„Z Bożych mąk chleb powszedni”

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Andrychowie realizuje projekt pn. Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych i adaptacyjnych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, na potrzeby poprawy warunków korzystania z obiektu oraz rozbudowy siedziby Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów w piwnicy budynku.

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 / Oś 6 Dziedzictwo regionalne / Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...