Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

Mecenasi Kultury

Współpraca
malopolskaonline

Przed nami Dni Andrychowa! Impreza skierowana do szerokiej publiczności – mieszkańców Andrychowa i okolicznych miejscowości! Weekend 29 – 30 czerwca w Andrychowie będzie obfitował w liczne koncerty – na scenach naszej imprezy wystąpią fantastyczni ludzie i fantastyczne zespoły, m.in.: BENIAMIN & RR, JAREK MAX SZKLARCZYK z zespołem MAX CORNER CREW – będzie to KONCERT JUBILEUSZOWY – 25 lat na scenie (!) oraz gwiazda tegorocznego święta miasta – ELEKTRYCZNE GITARY! Bądźcie koniecznie! Wstęp wolny. Zapraszamy!

Patronat honorowy nad imprezą objął Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak. Patronami medialnymi są, m.in.: miesięcznik Nowiny Andrychowskie, www.nowiny.andrychow.eu, Radio Andrychów, MamNewsa, Małopolska Kronika Beskidzka, www.wadowice24.pl, www.powiatlive.pl oraz miesięcznik Wiadomości Powiatowe. Szczegółowy program imprezy znajdzie się wkrótce na głównej stronie internetowej dedykowanej Dniom Andrychowa – www.kultura.andrychow.eu/dni-andrychowa, profilu Facebook – www.facebook.com/kulturaandrychow, a także na stronach naszych Patronów medialnych, plakatach i ulotkach.

 

Czytaj więcej...

Urząd Miejski w Andrychowie realizuje projekt pn. Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie niezbędnych prac termomodernizacyjnych i adaptacyjnych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie, na potrzeby poprawy warunków korzystania z obiektu oraz rozbudowy siedziby Nowin Andrychowskich i Twojego Radia Andrychów w piwnicy budynku.

Projekt jest realizowany dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 / Oś 6 Dziedzictwo regionalne / Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu została podpisana między Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Andrychów w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Trwa modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Zagórniku. Projekt jest  realizowany przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Działanie to ma na celu podniesienie jakości kulturowego i artystycznego życia lokalnej społeczności. Prace nad stworzeniem nowoczesnego ośrodka kultury mają się zakończyć końcem maja.

Czytaj więcej...