OFERTA SPONSORINGOWA

Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, szczególnie tych na dużą skalę, wymaga długich przygotowań, zaangażowania wielu ludzi oraz pozyskania środków finansowych oraz byłaby wyjątkowo trudna bez wsparcia sponsorów – firm, które biznes postrzegają nie tylko przez pryzmat dochodów, dla których wspieranie wydarzeń kulturalnych jest poważną inwestycją.

Sponsorowanie instytucji kultury daje się ściśle powiązać z tworzeniem i rozwijaniem korzystnego wyobrażenia o Firmie, jako instytucji, która oprócz dążenia do osiągnięcia swych celów ekonomicznych spełnia też pewną misję społeczną. W przypadku wydarzeń organizowanych przez andrychowskie Centrum Kultury i Wypoczynku to zarazem gwarancja, że wsparcie przeznaczane jest na przedsięwzięcia najlepsze w swojej kategorii, cenione przez widzów. Dysponujemy licznymi narzędziami promocyjnymi i reklamowymi, które – mamy nadzieję – wesprą realizację Państwa strategii marketingowej i promocyjnej.

Ponadto oferujemy Państwu możliwość wykorzystania ogromnego promocyjnego potencjału organizowanych przez naszą firmę wydarzeń. Sponsorom – w zakresie adekwatnym do zaangażowania finansowego lub produktowego – zapewniamy obecność w kampanii promocyjnej i informacyjnej imprezy, jak również promocję Firmy podczas imprezy.

Szczegóły:

Beata Mider-Sitarz
Tel. +48 692 792 717
beata.midersitarz@kultura.andrychow.eu