Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

Współpraca


 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zaprasza 22 kwietnia (piątek) 2016 r. o godz.19.30 do Pałacu Bobrowskich.

Cykl koncertów: Z muzyką na poważnie: Mistrz Kulka proponuje... Muzyka Karola Lipińskiego

Trio najlepszych virtuozów światowej sławy:

Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce
Andrzej Gębski – skrzypce
Andrzej Wróbel – wiolonczela
Słowo – dr hab. Lidia Targowska

Trójka znakomitych artystów swoim koncertem chce przekonać melomanów do piękna kameralnego brzmienia dzieł słynnego wirtuoza. Współpraca niestrudzonego propagatora muzyki polskiej – wiolonczelisty Andrzeja Wróbla – z jednym z najwybitniejszych skrzypków polskich – Konstantym Andrzejem Kulką – doprowadziła do zawiązania tria wykonującego dzieła skrzypcowe i kameralne Karola Lipińskiego. Trio w składzie: Konstanty Andrzej Kulka — solista, Andrzej Gębski, Andrzej Wróbel wykonało prawie 100 koncertów monograficznych z muzyką Lipińskiego a ukoronowaniem tej działalności stało się w 2012 r. wydanie albumu (6 CD)! Z 23 dziełami Lipińskiego, oryginalnymi, a także opracowanymi przez Andrzeja Wróbla z akompaniamentem skrzypiec i wiolonczeli, w których pominięto instrumenty dęte, zachowując układ w instrumentach smyczkowych oraz w których akompaniament został opracowany na kwintet smyczkowy.

Karol Lipiński (1790 – 1861) był jednym z najwybitniejszych wirtuozów skrzypiec pierwszej połowy XIX w., stawianym równo z Niccolo Paganinim, z którym się przyjaźnił. Wspólnie nawet wystąpili w Piacenzie wiosną 1818 roku, gdzie zgodnie uznano, że są sobie równymi. Koncertowali też w Warszawie wiosną 1829, podczas uroczystości koronacyjnych Mikołaja I; tu rozgorzał słynny prasowy spór o to któremu przyznać palmę pierwszeństwa. Sam Niccolo Paganini zapytany o to, kto jest pierwszym skrzypkiem świata, odpowiedział: Pierwszego nie znam, ale drugim jest Karol Lipiński. Polak był także dyrygentem i kompozytorem, w twórczości którego dominują utwory instrumentalne, z wiodącą rolą skrzypiec. Pisał je z myślą o własnym wykonaniu, najczęściej więc stawiają one przed wykonawcami bardzo wysokie wymagania techniczne. Cieszyły się sporą popularnością, publikowano je także w Niemczech, Austrii, Francji, Anglii i innych krajach.

Program:

Karol Lipiński
Polonez A-dur op. 9,
Rondo koncertowe op. 18,
Fantazja i wariacje op. 33 na motywach z opery Krakowiacy i górale J. Stefaniego,
Wariacje op. 11 na temat z opery Kopciuszek G. Rossiniego.

KONSTANTY ANDRZEJ KULKA

W wieku 8,5 lat rozpoczął naukę gry na skrzypcach u Ludwika Gbiorczyka. Od Liceum Muzycznego do końca studiów w Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku pracował pod kierunkiem prof. Stefana Hermana. 26 marca 1971 roku uzyskał dyplom ukończenia studiów wyższych z wynikiem bardzo dobrym z najwyższym wyróżnieniem. W roku 1964 ,będąc jeszcze uczniem Liceum Muzycznego, brał udział w Międzynarodowym Konkursie im. Nicolo Paganiniego w Genui. Otrzymał tam dyplom z wyróżnieniem specjalnym. We wrześniu 1966 roku zajmuje pierwsze miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Radia Bawarskiego w Monachium i od tej pory rozpoczyna się jego międzynarodowa kariera. Od roku 1967 do chwili obecnej wykonał ponad 1500 koncertów symfonicznych i recitali na całym świecie (Europa, Azja, Japonia, Australia, Ameryka Północna i Południowa). Grał z takimi orkiestrami jak np.: Filharmonia Berlińska, Chicago Symphony, Minneapolis, London Symphony, Konzertgebau Amsterdam, English Chamber i inne. Występuje na takich festiwalach muzycznych jak w Luzernie, Bordeaux, Pradze, Barcelonie, Flandrii, Warszawie i wielu innych. Artysta dokonał i nadal dokonuje wielu nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. W jego dorobku nagraniowym można wymienić między innymi koncerty: Vivaldiego, Mozarta, Mendelssohna, Głazunowa, Lalo, Bartoka, Prokofiewa, Beethowena, Brahmsa, Karłowicza, Pendereckiego, Hindemitha, Szymanowskiego i inne. Nagrał też wiele sonat i utworów wirtuozowskich. Uprawiał również kameralistykę m.in. przez wiele lat wraz z Jerzym Marchwińskim, Stefanem Kamasą i Romanem Jabłońskim był członkiem kwartetu fortepianowego. Bierze również udział w nagraniach polskiej muzyki współczesnej (Penderecki, Lutosławski, Knapik, Bloch, Jabłoński i inni). Za nagranie wszystkich utworów K. Szymanowskiego otrzymał nagrodę specjalną Polskiego Radia. Również za nagrane dwa koncerty Szymanowskiego otrzymał w Paryżu w roku 1981 nagrodę „Grand Prix du Disque”. Za granicą artysta często wykonuje muzykę polskich kompozytorów. Był pierwszym po Sternie wykonawcą I koncertu Krzysztofa Pendereckiego, grał ten utwór głównie pod batutą samego kompozytora. Cyklicznie bierze udział w wielu tournee zagranicznych z polskimi orkiestrami. Jest związany bezpośrednio z Filharmonią Narodową gdzie od 1984 roku jest na etacie solisty. Z tą też orkiestrą, głównie pod batutą W. Rowickiego a później K. Korda, objechał wielokrotnie niemal cały świat. Otrzymał wiele wyróżnień m.in. nagrody Ministra Kultury i Sztuki, nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi w propagandzie kultury polskiej za granicą, wiele tytułów honorowych oraz odznaczeń okolicznościowych np.: złote odznaki za pracę społeczną dla miasta Krakowa, za zasługi dla Gdańska itp.

Wybrane tytuły w prasie światowej: Polish Violinist of brilliance and eloquence – Londyn – The daily telegraph. A Violinist of quality – Londyn, The Times, Fur die Geige geboren – Frankfurter Runschau. Phanomenale Geiger – Hamburger Abendblatt, Perfect Virtuozo – Wienerexpress. Ein Nachfolger Paganinis – Wiener Zeitung i wiele innych.

Prof. nadzw. dr hab. ANDRZEJ GĘBSKI

Skrzypek – solista, kameralista, pedagog; naukę gry na skrzypcach rozpoczął w siódmym roku życia. Studia wiolinistyczne ukończył w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza uzyskując w 1997 roku dyplom z wynikiem celującym. Swoje umiejętności artysta doskonalił pod kierunkiem Wolfganga Marschnera oraz Krystyny Makowskiej i Andrzeja Wróbla (kameralistyka). Jest laureatem IV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, II Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego oraz XI Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej im. Pierra Lantier’a w Paryżu. Od 1997 roku jest członkiem Zespołu Kameralistów Camerata Vistula prowadzonego przez Andrzeja Wróbla, a od 2002 roku pierwszym skrzypkiem. W 1998 roku wraz z Jarosławem Domżałem i Joanną Ławrynowicz założył Warsaw Trio z którym dokonał nagrań płytowych. Jako solista i kameralista Andrzej Gębski uczestniczył w licznych imprezach muzycznych występując na estradach Polski (we wszystkich krajowych filharmoniach), Niemiec, Francji, Turkmenistanu, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Wenezueli, Chin i Tajwanu.

Artysta jest propagatorem muzyki polskiej, dokonał 54 prawykonań i nagrań archiwalnych dla PRiTV utworów skrzypcowych współczesnych kompozytorów polskich a także nagrał 16 płyt kompaktowych z muzyką polską (w tym 10 dla wydawnictwa „Acte Préalable”), które są premierami fonograficznymi. Od 1998 r. Andrzej Gębski zajmuje się również pracą dydaktyczną w macierzystej Uczelni. Od 2003 r. jest doktorem, od 2008 r. doktorem habilitowanym (pracę habilitacyjną stanowiła publikacja pt.: „Zagadnienia wykonawcze utworów na skrzypce i fortepian Romualda Twardowskiego”), a od 2011 r. profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Od 2000 r. prowadzi klasę skrzypiec w elitarnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie, a od 2002 r. orkiestrę smyczkową tejże szkoły, którą uformował pod nazwą „Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego”, z którą występuje w prestiżowych salach koncertowych m.in. w Filharmonii Narodowej, UMFC, w paryskiej sali Unesco i innych czołowych ośrodkach muzycznych. Z tą właśnie orkiestrą artysta zarejestrował wszystkie utwory na orkiestrę smyczkową Romualda Twardowskiego. Ponadto Andrzej Gębski prowadzi klasę skrzypiec podczas Międzynarodowych Kursów w Łańcucie, StreichAkademie w Goch (Niemcy), a także warsztaty muzyczne „Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci” skupiającego najzdolniejszą młodzież muzyczną kraju. Jest jurorem konkursów i przesłuchań skrzypcowych: Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Międzynarodowego Konkursu im. M. Ławrynowicza w Płocku, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie, przesłuchań CEA i innych. Andrzej Gębski jest autorem 20 opracowań wykonawczych utworów skrzypcowych wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz wydawnictwo „Euterpe”.

Za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne skrzypek był wielokrotnie nagradzany m.in.: Nagrodą Specjalną oraz Nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzykrotnie Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz Medalem UMFC i Medalem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego.
Skrzypek gra na instrumencie współczesnego polskiego lutnika – Wojciecha Topy.

Prof. nadzw. dr hab. ANDRZEJ WRÓBEL

Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1972 roku. Od tego roku jest zatrudniony w Uczelni jako pracownik dydaktyczny. Jego działalność artystyczna zaczęła się jeszcze przed ukończeniem studiów. W latach 1966–86 pracował w Zespole Kameralistów Filharmonii Narodowej pod kierunkiem K. Teutscha.
W 1972 roku założył, razem z J. Tawroszewiczem, kwartet smyczkowy — „Kwartet Polski”. Z kwartetem tym otrzymał nagrody na konkursach: Colmar — I nagroda, Belgrad — II nagroda, Monachium — III nagroda. Kwartet dokonał licznych nagrań dla radiofonii niemieckiej, szwajcarskiej, francuskiej i polskiej. Nagrał też płytę dla Polskich Nagrań. Kwartet ten niestety rozpadł się po 1981 roku.

W latach 1972/73 Andrzej Wróbel pracował też w orkiestrze Filharmonii Narodowej. Od 1972 do 1985 pracował jako koncertmistrz w Warszawskiej Operze Kameralnej. Był założycielem Polskiej Orkiestry Kameralnej z Jerzym Maksymiukiem. W roku 1986 założył zespół kameralny „Camerata Vistula”, który do tej pory jest przez niego kierowany. Zespół prowadzi ożywioną działalność. Koncertuje w wielu krajach Europy i Ameryki, nagrywa płyty, które otrzymują doskonałe recenzje w fachowych pismach poświęconych płytom CD.
Oprócz działalności kameralistycznej Andrzej Wróbel prowadzi także działalność solistyczną. Oprócz repertuaru klasycznego gra także wiele utworów muzyki współczesnej. Niektóre z nich nagrał na płyty dla producentów z Polski i Niemiec. Zrobił liczne opracowania na zespół kameralny, z czego najistotniejsze, to pierwsze od czasów Chopina wersje kameralne wszystkich utworów Chopina na fortepian i orkiestrę. Opracował na orkiestrę smyczkową 6 epigrafów antycznych C. Debussy’ego (późniejsza wersja na sekstet smyczkowy). W PWM wydał Trio fortepianowe I. F. Dobrzyńskiego i II Kwartet smyczkowy Z. Noskowskiego. Opracował i przygotował do druku Wariacje na kwartet smyczkowy, Sekstet fortepianowy, Scenę dramatyczną A. Stolpego oraz Kwintet fortepianowy J. Nowakowskiego i wiele innych dzieł polskiej muzyki kameralnej.
W 2003 roku zorganizował I Festiwal Polskiej Muzyki Kameralnej, w kolejnym roku (2004) był organizatorem II Festiwalu Polskiej Muzyki Kameralnej.
Oprócz wymienionych zajęć Andrzej Wróbel jest także organizatorem koncertów. W czasie dwudziestu lat kierowania Zespołem „Camerata Vistula” zorganizował kilkaset koncertów.


Pałac Bobrowskich
ul. Krakowska , 34-120 Andrychów

Ceny biletów: 

100 zł (rząd 1 – 3), 80 zł (rząd 4 – 15), 60 zł (rząd 16 – 18)
Sprzedaż biletów: Miejski Dom Kultury w Andrychowie, 

ul. Szewska 7, tel.: 33 875 31 05 lub 512 442 918.

Bilety online: www.kultura.andrychow.eu 
oraz www.kupbilecik.pl

Mecenas Koncertu: 


ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie

 


 

Sponsorzy Koncertu: