Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

Współpraca


 

18.12 (środa) godz. 9.00 – 15.00

 

Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie serdecznie zaprasza młodzież w wieku 10 – 15 lat do udziału w V Konkursie Rysunku i Malarstwa „Plamą i Kreską – wędrujemy w świat bożonarodzeniowych marzeń”.

Konkurs ma charakter warsztatowy – praca malarska lub rysunkowa wykonywana jest w dzień Konkursu. Prace konkursowe mogą być wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi: akwarela, tempera, pastele, olej, akryl. Część konkursowa przeprowadzona będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 10 – 12 lat oraz 13 – 15 lat. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 8.01.2020 r. w WDK w Inwałdzie i zostanie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Zapraszamy do udziału! „Regulamin Konkursu”, „Karta zgłoszenia” wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie” dostępne: w WDK w Inwałdzie, w Sekretariacie CKiW w Andrychowie lub do pobrania na: www.kultura.andrychow.eu/pikon

 

KARTA ZGŁOSZENIA i ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

REGULAMIN

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje: WDK w Inwałdzie,

ul. Miła 9, 34-120 Andrychów, 

tel.: 33 432 26 12,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN KONKURSU V KONKURS MALARSTWA I RYSUNKU „PLAMĄ I KRESKĄ – WĘDRUJEMY W ŚWIAT BOŻONARODZENIOWYCH MARZEŃ”
zwany dalej „Konkursem”
 
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie.
– Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, tel.: 33 875 26 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie, ul. Miła 9,
tel.: 33 432 26 12, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
II. CELE KONKURSU:
1. Celami Konkursu są:
– rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i różnych form wyrażania siebie,
– rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
– rozbudzanie zainteresowań związanych z tradycją Świąt Bożego Narodzenia,
– prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, ich uzdolnień i zainteresowań,
– integracja i wymiana doświadczeń.
 
III. TEMATYKA KONKURSU:
1. Tematem Konkursu jest „wędrówka w świat bożonarodzeniowych marzeń”.
 
IV. TECHNIKA:
1. Konkurs polega na wykonaniu pracy malarskiej lub rysunkowej. Prace konkursowe mogą być wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi: akwarela, tempera, pastele, olej, akryl. Format prac nie może być mniejszy niż karton/bristol o wymiarach 50 x 35 cm      oraz nie większy niż 100 x 70 cm.
 
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy Konkursu oceniani będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– I kategoria wiekowa: od 10 do 12 lat,
– II kategoria wiekowa: od 13 do 15 lat.
2. Każda placówka może delegować 3 osoby w danej kategorii wiekowej.
3. Uczestnik Konkursu wykonuje tylko jedną pracę.
4. Konkurs ma charakter warsztatowy – praca wykonywana jest w dzień Konkursu.
5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia – „Kartę zgłoszenia” oraz „Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie” należy dostarczyć w terminie do 12.12.2019 r.:
– drogą elektroniczną, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– do WDK w Inwałdzie, lub
– do Sekretariatu CKiW w Andrychowie.
6. „Regulamin Konkursu” oraz „Karta zgłoszenia” wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie” dostępne:
– w WDK w Inwałdzie,
– w Sekretariacie CKiW w Andrychowie,
– do pobrania na stronie www.kultura.andrychow.eu/pikon

VI. PRZEBIEG I ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU:
1. Konkurs odbędzie się 18.12.2019 r. w godz. od 9.00 do 15.00 w WDK w Inwałdzie. Uczestnicy przychodzą w tym dniu z materiałami do wykonania pracy plastycznej, czyli: kartonem/bristolem, farbami, ołówkami, pędzlami, itp. Organizator nie zapewnia materiałów do wykonania prac plastycznych.
Program:
godz. 9.00 | odprawa uczestników,
godz. 9.30 | omówienie tematu i zasad konkursowych,
godz. 10.00 – 14.00 | wykonywanie konkursowych prac plastycznych, godz. 14.00 – 15.00 | omówienie prac wraz z uczestnikami Konkursu.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz rozdanie nagród i wyróżnień odbędzie się 8.01.2020 r. o godz. 17.00 w WDK w Inwałdzie i zostanie połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.
3. Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z Konkursem.
4. Placówka delegująca odpowiada za zapewnienie uczestnikom transportu do WDK w Inwałdzie (miejsce Konkursu) i z powrotem.
5. Organizator nie zapewnia posiłku.
 
VII. KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora Konkursu, które będzie przypatrywać się pracy uczestników podczas Konkursu oraz które przyzna nagrody i wyróżnienia. Werdykt jury jest niepodważalny.
2. Jury oceniać będzie:
– pomysłowość i oryginalność,
– plastyczność wykonania pracy,
– umiejętność posługiwania się wybraną przez uczestnika techniką,
– sposób interpretacji tematu,
– działanie wyobraźnią,
– projekt,
– kompozycję pracy,
– kompozycję kolorystyczną obrazu.
3. Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na dwie kategorie wiekowe.
 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy  Konkursu  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie   swoich   danych  osobowych   w rozumieniu Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez Organizatora  w  celach   związanych   z   przeprowadzaniem  Konkursu,  w  szczególności z wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych   i marketingowych.
2. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 

REGULAMIN