Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

Współpraca


 

30 października (środa) godz. 9.00

IV Konkurs Wokalny Śpiewanka - REGULAMIN - kliknij pobierz wersja PDF / ZIP / ODT
KARTA ZGŁOSZENIA oraz ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU IV Konkurs Wokalny ŚPIEWANKA 2019 - kliknij pobierz wersja PDF / ZIP

 

REGULAMIN KONKURSU
IV KONKURS WOKALNY „ŚPIEWANKA”
zwany dalej „Konkursem”

I. ORGANIZATOR KONKURSU:

 1. Konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie.

– Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, tel.: 33 875 26 28, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– Wiejski Dom Kultury w Inwałdzie, ul. Miła 9, tel.: 33 432 26 12, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. CELE KONKURSU:

 1. Celami Konkursu są:
  – wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży,
  – stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i promocji,
  – twórcza wymiana doświadczeń muzycznych uczestników Konkursu.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w następujących kategoriach wiekowych:

– I kategoria – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
– II kategoria – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
– III kategoria – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej.

 1. Każda instytucja delegująca może zgłosić maksymalnie 5 solistów w każdej kategorii wiekowej. Konkurs nie obejmuje prezentacji grupowych. Prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji.
 2. Uczestnicy Konkursu przygotowują jedną piosenkę w języku polskim lub obcym (Jury może poprosić o zaprezentowanie drugiego utworu!) i mogą korzystać z akompaniamentu na żywo (zaznaczając w „Karcie zgłoszenia” dokładny rodzaj wsparcia technicznego) lub dostarczyć dobrej jakości podkład muzyczny (bez wokalu) na nośniku CD lub pendrivie. Na płycie CD/pendrive należy nagrać tylko 1 utwór, który dziecko będzie prezentowało podczas Konkursu. Opis płyty CD/pendrive musi zawierać: tytuł piosenki oraz imię i nazwisko wykonawcy/uczestnika.
 3. Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 4. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.

IV. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia – „Kartę zgłoszenia” oraz „Zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie” należy dostarczyć w terminie do 23 października 2019 r.:

– drogą elektroniczną, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
– do WDK w Inwałdzie
lub
– do Sekretariatu CKiW w Andrychowie.

 1. „Regulamin Konkursu” oraz „Karta zgłoszenia” wraz ze „Zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka uczestniczącego w Konkursie” dostępne:
  – w WDK w Inwałdzie,
  – w Sekretariacie CKiW w Andrychowie,
  – do pobrania na stronie www.kultura.andrychow.eu/pikon

V. KRYTERIA OCENY:

 1. Proponujemy, aby uczestnicy sięgali do repertuaru niekomercyjnego, o wysokich walorach artystycznych (muzycznych i tekstowych).
 2. Dozwolone są wszelkie formy wyrazu scenicznego, jeśli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów.
 3. Jury, powołane przez Organizatora, w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniać będzie:
  – muzykalność,
  – walory głosowe,
  – indywidualny charakter prezentacji,
  – dobór repertuaru,
  – oryginalność wykonania.

VI. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Konkurs odbędzie się 30 października 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w Wiejskim Domu Kultury w Inwałdzie.
 2. Obrady Jury odbędą się w dniu Konkursu po prezentacjach wszystkich uczestników.
 3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych nastąpi bezpośrednio po obradach Jury.
 4. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności z wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i marketingowych.
 2. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.