Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo tutaj

 

 

 

Mecenasi Kultury

Współpraca


 

13.10 (niedziela) godz. 9.00

Regulamin - wersja do druku

 

XIX RODZINNY RAJD GÓRSKI „Wstańcie, chodźmy!”

META przy schronisku PTTK LESKOWIEC im. Czesława Panczakiewicza na Groniu Jana Pawła II czynną od godziny 9.00 do 13.45

Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB ,,ANDROPOL” S.A. w Andrychowie oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie zapraszają do udziału w XIX Rodzinym Rajdzie Górskim – Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”, który odbędzie się 13 października 2019 roku w Beskidzie Małym z metą przy schronisku PTTK LESKOWIEC im. Czesława Panczakiewicza na Groniu Jana Pawła II czynną od godziny 9.00 do 13.45. Celami Rajdu są, m.in.: uczczenie XIX Dnia Papieskiego, poznawanie piękna Beskidu Małego i jego historii, spotkania w kręgu rodziny, która pragnie wypoczywać na łonie natury podczas aktywnej wędrówki pieszej, jazdy konnej lub na rowerze, w myśl hasła, że „Ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu”.

Zgłoszenia należy dokonać do 10 października 2019 roku w biurze Oddziału Zakładowego PTTK przy „ANDROPOL” S.A w Andrychowie ul. Krakowska 83 podczas dyżurów:

· w poniedziałki w godzinach 9.00 – 10.30
· we środy w godzinach 9.00 – 10.30
· w piątki w godzinach 9.00 – 10.30
· pod numerem telefonu (33) 875 64 51 w wyżej wymienionych terminach lub u kierownictwa Rajdu.

Na mecie Rajdu od godz. 9.30 przeprowadzone zostaną konkursy z nagrodami.

Rozdanie nagród ok. godz. 11.30. O godzinie 12.00 w Kaplicy „Ludzi Gór” na Groniu Jana Pawła II zostanie odprawiona Msza Św. w intencji rodzin oraz uczestników za wstawiennictwem ŚP. Św. Jana Pawła II Wielkiego.

Podczas trwania Rajdu przeprowadzona zostanie zbiórka pieniężna na fundusz stypendialny Fundacji Episkopatu Polski „Dzieła Nowego Tysiąclecia” prowadzona przez harcerzy ze szczepu im. Szarych Szeregów w Andrychowie.

 
 
 
REGULAMIN
 
I. Organizatorzy:
FUNDACJA EPISKOPATU POLSKI „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - Warszawa
Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB "ANDROPOL" S.A. w Andrychowie Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
 
II. Patronat Honorowy:
- Dariusz Kowalczyk - Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
- Marek Polak - Poseł na Sejm RP
- Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
- Eugeniusz Kurdas - Starosta Powiatu Wadowickiego
- Tomasz Żak - Burmistrz Andrychowa
- Roman Babski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie
- Ks. Prałat Stanisław Czernik - Dziekan Dekanatu Andrychowskiego
- Artur Walkowiak - Komendant Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Andrychowie
- Halina i Jan Lizakowie - Gospodarze schroniska PTTK “LESKOWIEC”
- Małgorzata i Józef Brzazgacz - Właściciele Stanicy „Hucuł”
- Stefan Jakubowski - Kustosz Kaplicy „Ludzi Gór” na Groniu Jana Pawła II
- Patronat medialny - Nowiny Andrychowskie, Radio Andrychów, Wiadomości Powiatowe, Małopolska Kronika Beskidzka, www.andrychow.pttk.pl
 
III. Kierownictwo Rajdu:
Kazimierz Niemczyk - komandor Rajdu tel. (33) 875-22-26, 692-685-058 Krzysztof Kurzyniec - kierownik tras i mety tel. (33) 870-35-52, 608-030-814 Marta Kuźma - sekretarz Rajdu
Jacek Ryłko - TRW GOT
 
IV. Trasy:
Indywidualne trasy piesze, górskie, rowerowe i konne z Andrychowa, Wadowic, Rzyk, Krzeszowa, Targanic, Targoszowa, Przełęczy Kocierskiej, Czartaka, Ponikwi, Zagórnika oraz dowolne.

V. Cele Rajdu:
- popularyzowanie szlaków górskich Świętego Jana Pawła II,
- uczczenie XIX Dnia Papieskiego,
- aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
- poznanie piękna Beskidu Małego i jego historii,spotkania w kręgu rodziny, która pragnie wypoczywać na łonie natury podczas aktywnej wędrówki pieszej, jazdy konnej lub na rowerze, w myśl hasła, że „Ruch jest najlepszym lekarstwem i żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu”.
 
VI. Termin:
XIX Rajd - Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, Chodźmy!” odbędzie się 13 października 2019 roku w Beskidzie Małym z metą przy schronisku PTTK LESKOWIEC im. Czesława Panczakiewicza na Groniu Jana Pawła II
czynną od godziny 9.00 do 13.45.
 
VII. Udział:
W Rajdzie mogą brać udział drużyny zgłoszone przez jednostki PTTK, zakłady pracy, szkoły i inne instytucje oraz turyści indywidualni.
Uczestnictwo w Rajdzie jest bezpłatne.
Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i materialnej.
 
VIII. Zgłoszenia
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10 października 2019 roku w biurze Oddziału Zakładowego PTTK przy „ANDROPOL” S.A w Andrychowie ul. Krakowska 83 podczas dyżurów:
- w poniedziałki w godzinach 9.00 - 10.30
- we środy w godzinach 9.00 - 10.30
- w piątki w godzinach 9.00 - 10.30
- pod numerem telefonu (33) 875 - 64 - 51 w wyżej wymienionych terminach lub u kierownictwa Rajdu.
 
IX. Uczestnicy Rajdu otrzymują:
- dyplomiki
- pamiątkowe obrazki z życia Jana Pawła II,
- dyplomy dla drużyn wcześniej zgłoszonych
- potwierdzenie punktów do książeczek GOT i odznaki "Szlakami Jana Pawła II"
- pamiątkową pieczątkę na własne materiały (kartki, itp.)
 
X. Organizatorzy zapewniają:
- prawo uczestniczenia w konkursach z nagrodami organizowanych na mecie Rajdu,
- obsługę tras rajdowych przez kadrę PTTK dla grup wcześniej zgłoszonych,

XI. Obowiązki uczestnika
- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie na czas trwania Rajdu.
- Posiadanie ważnego dowodu tożsamości.
- Przestrzegania zasad ochrony przyrody, przepisów przeciwpożarowych, kultury turystycznej i zachowania na szlaku.
 
XII. Meta Rajdu
Na mecie Rajdu od godz. 9.30 przeprowadzone zostaną konkursy z nagrodami:
- Wiedzy o życiu Świętego Jana Pawła II
- Pierwszej pomocy
- Sprawnościowe
 
Przewidziano nagrody dla: najstarszego, najmłodszego uczestnika oraz dla osoby z najodleglejszego zakątka, jak również najliczniejszej rodziny, oraz przynajmniej trzy pokoleniowej po uprzednim zgłoszeniu do Organizatorów.
Rozdanie nagród ok. godz. 11.30.
O godzinie 12.00 w Kaplicy „Ludzi Gór" na Groniu Jana Pawła II zostanie odprawiona msza św. w intencji rodzin oraz uczestników za wstawiennictwem ŚP. Św. Jana Pawła II Wielkiego.
Podczas trwania Rajdu przeprowadzona zostanie zbiórka pieniężna na fundusz stypendialny Fundacji Episkopatu Polski „Dzieła Nowego Tysiąclecia” prowadzona przez harcerzy ze Szczepu im. Szarych Szeregów w Andrychowie.
 
 
Zapraszamy i czekamy na uczestników
XIX Rodzinnego Rajdu Górskiego - Dzień Papieski
ż y c z ą c
dużo słońca i pogody ducha.

PTTK - ODDZIAŁ ZAKŁADOWY PRZY “ANDROPOL” S.A. 
CENTRUM KULTURY i WYPOCZYNKU W ANDRYCHOWIE
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO ZA ROK 2019

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.
Jan Paweł II