6.06 (środa) godz. 9.00 | WDK w Inwałdzie

Cele konkursu: wyłonienie talentów wokalnych, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości rozwoju i promocji, twórcza wymiana doświadczeń muzycznych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 maja w sekretariacie CKiW w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b lub drogą elektroniczną na adres: Regulamin i Karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej www.kultura.andrychow.eu/pikon